อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เจ้าหน้าที่สาธิตและแนะนำวิธีการเล่นลูกบอล อย่างถูกวิธีให้เด็กๆดู
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้รู้จักอาหาร ผักและผลไม้เพื่อเรียนรู้อาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทดลองเล่นสังเกตการเคลื่อนที่ของลูกบอลและบอกระยะทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไป
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิทยาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับแรงดึงดูดของแม่เหล็ก เด็กได้ทดลองกดปุ่มสังเกตการทำงาน

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นระยะทางที่เพิ่มมากขึ้นและสังเกตการเคลื่อนที่ลูกบอลของตนเองและเพื่อนๆ
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองการทำงานของวงจรไฟฟ้า และได้ทดลองกันอย่างสนุกสนาน
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นกดปุ่มฟังเสียงที่เหมือนและเสียงที่แตกต่าง บอกเสียงที่ได้ยินเช่นเสียงสูง เสียงกลาง และเสียงต่ำได้
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองดึงกระสอบที่มีรอกช่วยผ่อนแรง

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นการดึงเชือกด้วยแท่งเหล็กสังเกต การสั่นสะเทือนของเชือก
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิทยากรกำลังอธิบายเกี่ยวกับเบรกพลังแม่เหล็ก และเด็กๆได้ทดลองเล่น
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นการหมุนรูปทรงกลมสังเกตภาพขณะหมุน
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นหมุนฟันเฟืองออกแรงของตนเอง

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เจ้าหน้าที่อธิบายการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า และเด็กๆได้ทดลองเล่นการทำงาน
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองแรงเหวี่ยง สังเกตการณ์ปล่อยลูกกลมสีต่างๆบนรางที่แตกต่างกัน สังเกตลูก สีไหนถึงพื้นก่อนกัน
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองหมุนดูการเคลื่อนไหวภาพภายในถังสีดำสังเกตการณ์เคลื่อนไหวขณะหมุนเร็ว หมุนช้า
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กฟังวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับเรือดำน้ำ นักดำน้ำ เด็กๆทดลองใช้แรงโยกเพื่อให้เรือดำน้ำจมลงใต้ผิวน้ำ

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นการออกแรงดึงและให้เพื่อนช่วยสังเกตขณะทดลอง
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทดลองการใช้เครื่องผ่อนแรงในการดึงกระสอบทรายบอกได้ว่าอันไหนหนัก อันไหนเบาต้องออกแรงมากและออกแรงน้อย
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เจ้าหน้าที่อธิบายการเล่นฟันเฟือง และให้เด็กๆทดลองด้วยตัวเอง
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้มอบของเพื่อขอบคุณวิทยากรและร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ร่วมถ่ายภาพเก็บความประทับใจหลังจากเข้าชม ศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีสแควร์
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ อพวช.จามจุรีย์สแควร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับผู้ปกครองและวิทยากร

BACK TO TOP