อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ครูธานีกล่าวต้อนรับเด็กๆและคณะครู ผู้ปกครอง
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆขึ้นเรือนไปกราบพระพุทธรูปและบรรพบุรุษของครูธานี
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ก่อนเริ่มกิจกรรมครูธานีอธิบายถึงสิ่งที่เด็กๆควรปฎิบัติตนให้ถูกต้อง
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆดูการสาธิตการฝัดข้าวโดยใช้กระด้งไม้

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ลงมือทดลองตำข้าวที่ใช้ครกกระเดื่อง
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ได้ทดลองตำข้าวโดยใช้แรงตนเองยกไม้สากที่เป็นไม้ตำข้าว
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ได้ทดลองฝัดข้าวเอง และลงมือทำด้วยตนเอง
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ตำข้าวด้วยครกกระเดื่องและต่อด้วยฝัดข้าว

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เก็บไข่ไก่ในเล้าโดยใช้ความระมัดระวังไม่ให้ตกแตก
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ไปดูความเป็นอยู่ของไก่และได้เก็บไข่เพื่อจะนำไปทำเป็นอาหารกลางวัน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ปีนต้นไม้ด้วยตนเองและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ปลอดภัย
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ปีนต้นไม้ไปสั่นระฆัง

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ได้ขี่ควายจริงและบอกความรู้สึก
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ขี่ควายกัน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 นั่งรถชมวิวภายในทุ่งข้าวอย่างเพลิดเพลิน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเดินทางโดยใช้รถควายเหล็ก หรือรถกระแทะ

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆตื่นเต้นได้เดินไต่บนไม้กระดานและจับราวไม้ไผ่
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เดินข้ามสะพานไม้รู้จักวิธีการเดินที่ถูกต้องและใช้ความระมัดระวังป้องกันตนเองในการเดินข้ามสะพาน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เล่นฟางข้าว จับสัมผัสอย่างสนุกสนาน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กสนุกสนานกับการเล่นบ้านฟางของชาวนา

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พายเรือกับคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆแต่ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วย
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมกิจกรรมพายเรือกับผู้ปกครอง
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้โม่แป้ง เป็นแป้งข้าวจ้าวและนำแป้งนี้ไปทำ กล้วยทอดให้ได้รับประทานกัน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ได้ทดลองโม่แป้งด้วยตนเอง

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ฟังการอธิบายวิธีการทำนาก่อนลงไปดำนาจริง
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เซ็นและครูธานีสาธิตวิธีการปลูกต้นข้าวให้เพื่อนๆดู
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จากนั้นได้ทดลองพยายามจับปลาอย่างสนุกสนาน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเตรียมตัวลงมือปลูกข้าวอย่างสนุกสนาน

ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมดำนา ได้เรียนรู้วิถีของชาวนากว่าจะได้ข้าวมาให้เด็กๆรับประทานกัน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ คุณครูและผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจกันลงมือปลูกข้าวในนาข้าวอย่างพร้อมเพรียง
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อเล่นโคลนเสร็จเด็กๆได้ล้างตัวในบ่อน้ำจำนวน 5 บ่อและเล่นกันอย่างสนุกสนาน
ทัศนศึกษาบ้านครูธานี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านครูธานี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

BACK TO TOP