อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มิกซ์ออกมาสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีตามที่พี่ๆวิทยาการสอน
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ออสตินเป็นตัวแทนออกไปทดลองแปรงฟันให้ไดโนเสาร์เพื่อเรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฮิโกะและชาลีสาธิตวิธีการใช้ไหมขัดฟันให้เพื่อนๆดู
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พนเป็นตัวแทนออกไปทดลองใช้ไหมขัดฟันเพื่อเรียนรู้เมื่อมีเศษอาหารติดตามซอกฟันที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีโมว์อาสาเป็นผู้มารักษาฟันโดยการถ่ายภาพฟัน พร้อมทั้งใส่เสื้อกันแสงรังสี
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เบลเบลได้ทดลองสมมติเป็นผู้ถูก X-ray ฟัน โดยใช้อุปกรณ์จริงประกอบแต่ไม่ได้เปิดเครื่องเพื่อให้เพื่อนๆดูว่าทำอย่างไร
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อถ่ายรูปฟันเสร็จแล้ว สามารถเข้าไปดูภาพที่ถ่ายไว้จากจอคอมพิวเตอร์ว่าฟันเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเข้าชมในห้องทำความสะอาดเสร็จแล้วได้กล่าวขอบคุณพี่ๆวิทยากรที่ให้ความรู้แก่เด็กๆ

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เข้าชมห้องทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือคุณหมอ และได้จับสัมผัสเครื่องมือที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้ว และสังเกตเครื่องหมายที่ห่อหุ้มอุปกรณ์
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจห้องฆ่าเชื้อโรคก่อนนำอุปกรณ์เครื่องมือมาผ่านการอบฆ่าเชื้อโรค ให้สังเกตที่กล่องว่ากล่องที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สิงห์อาสาขึ้นเตียงให้คุณหมอทดลองตรวจและเรียนรู้อุปกรณ์การทำฟันของคุณหมอพร้อมทั้งทดลองใช้อุปกรณ์จริง
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ไนซ์เป็นตัวแทนตรวจฟันเด็กๆได้เรียนรู้และสำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันตแพทย์ใช้และได้ทดลองใช้กันอย่างสนุกสนาน

ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มอบของที่ระลึกและขอบคุณคุณหมอและพี่ๆวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากและฟัน พร้อมทั้งความรู้เรื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของคุณหมอด้วย
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ครูและเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ร่วมถ่ายภาพกับหุ่นฟัน
ทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ครูและเด็กๆชั้นอนุบาลปีที่3/1 ร่วมถ่ายภาพกับหุ่นฟัน

BACK TO TOP