อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พิธีกรพูดแนะนำการแสดงของกิจกรรมพิเศษ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชุดระบำดอกบัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชุดระบำดอกบัวของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 การแสดงเปียโนของมายด์
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 การแสดงเปียโนของมะลิ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 การแสดงบัลเล่ต์
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เทควันโด

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดนตรีนิวฟรอนเทีย
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พิธีกรพูดแนะนำการแสดงของตนเองและเพื่อนๆ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 การแสดงชุดกรุณาฟังให้จบ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชุดยังว่าง

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 พิธีกรแนะนำการแสดงต่อ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชุดเขิน
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชุดแสงสุดท้าย
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ชุดคุกกี้เสี่ยงทาย

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด

BACK TO TOP