อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ก่อนการเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้มีการเช็คการขึ้นและลงจากรถทุกครั้ง
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เข้าแถวเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางไปขึ้นรถที่หน้าโรงเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นั่งชมสัตว์ในรถอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้นั่งรถของซาฟารีเวิลด์ชมสวนสัตว์เปิดและร่วมบันทึกภาพด้วยการวาด

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กเตรียมจับมือกันเดินตามวิทยากรเพื่อเข้าไปชมสัตว์โดยมีผู้ปกครองเดินตามไปด้วย
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีวิทยากรคอยอธิบายถึงชื่อสัตว์แต่ละชนิดว่าสัตว์มีความเป็นอยู่อย่างไร กินอะไรเป็นอาหาร
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้เข้าไปชมโชว์สิงโตทะเล
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สังเกตการเคลื่อนไหวของวัวทะเล MANATEE และปลาตะเพียน

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเข้าชมสัตว์น้ำที่ชื่อวัวทะเลอย่างใกล้ชิดเป็นสัตว์ ประเภทกินพืชเป็นอาหาร
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และได้ไปป้อนอาหารยีราฟอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ให้อาหารยีราฟอย่างใกล้ชิดและรู้ได้ว่ายีราฟกินพืชและผลได้เป็นอาหาร
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองและเด็กๆได้ร่วมให้อาหารปลาคาร์ฟกันอย่างสนุกสนาน

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ร่วมให้อาหารปลาคาร์ฟกันอย่างสนุกสนานมือ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 หลังจากที่เด็กให้อาหารปลา ได้ล้างทำความสะอาดมือ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้เดินชมสัตว์ต่างๆระหว่างเดินทางกลับ
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เข้าชมบ่อจระเข้ สังเกตความเป็นอยู่ของสัตว์

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมถ่ายภาพหลังการแสดงเสร็จสิ้น
กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองและเด็กๆถ่ายรูปที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

BACK TO TOP