อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มปันปัน มีโมว์ ณโม และอธิษฐ์ เล่าเรื่องพระราชินีของฉัน
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจ ต้นดอกมะลิ สัมผัส ดมกลิ่นดอกมะลิของจริงและดอกจำลอง และธงประจำพระองค์พระราชินี บอกลักษณะ ขนาด รูปทรง
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจธงประจำพระองค์และตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจ ปฏิทินว่าวันเกิดของพระราชินีในปีนี้ตรงกับวันอะไร

กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้ดู YouTube เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของพระราชินี ในรัชการที่ 9
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มฮิโกะ มิกซ์ ออร์กัสและนานะ เล่าเรื่องคุณแม่ของฉัน
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำใบสืบค้นเกี่ยวกับคุณแม่มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสังเกต สำรวจลักษณะคุณแม่ของตนเปรียบ กับของเพื่อนๆ

กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมออกแบบประดิษฐ์ของขวัญให้กับคุณแม่
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันประดิษฐ์บัตรอวยพรให้คุณแม่
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เขียนคำอวยพรให้คุณแม่
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติมอบบัตรอวยพรให้คุณแม่ของตน

กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 นำบัตรอวยพรใส่ในซองที่จ่าหน้าซองด้วยตนเอง
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆติดแสตมป์เสร็จและใส่บัตรอวยพรในซองจดหมาย
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 ติดแสตมป์ที่มุมขวามือด้วยตนเอง
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆติดแสตมป์ลงบนซองจดหมาย สังเกตลวดลาย ราคาของแสตมป์

กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำซองจดหมายใส่บัตรอวยพรไปฝากให้ไปรษณีย์ ช่วยส่งให้คุณแม่ของตน
กิจกรรมหน่วยวันแม่แห่งชาติและคุณแม่ของฉัน ชั้นอนุบาลปีที่3 ปีการศึกษา 2561 นำส่งบุรุษไปรษณีด้วยตนเอง

BACK TO TOP