อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจก้อนหินและทดลองยก รู้ว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมหาความหมายของวัสดุทางinternet
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำวัสดุไปใส่ลงในถุงตามป้ายที่จัดใว้ได้ถูกต้อง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และนำข้อมูล ความหมายของวัสดุมาอ่านให้เด็กๆฟังและนำมาเปรียบเทียบความหมายกับคำว่าวัตถุ

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสิงห์ น้ำใส ปันปัน ออร์กัสและอนุภัทร สำรวจและสืบค้นเพิ่มเติมวัสดุประเภทต่างๆ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมสำรวสิ่งต่างๆในห้องเรียนว่าทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ออร์กัสและชาลีสืบค้นความหมายของคำว่า “วัสดุ”
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมแยกประเภทของที่ทำจากวัสดุชนิดต่างๆว่าวัสดุเหล่านั้นทำมาจากอะไรบ้าง

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เสื้อผ้าและของใช้ของตนเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจใบตองที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเสื้อผ้าของตนเองพูดคุยเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆถึงลักษณะ รูปทรง สี พื้นผิว หนา บาง ใหญ่ เล็กและทำด้วยผ้าชนิดไหนบ้าง เป็นต้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำใบตองมาทดลองห่อขนม

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจวัตถุที่กันน้ำได้และทดลองวิธีการใช้
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจ สัมผัสผ้าชนิดต่างๆ บอกลักษณะที่สังเกตได้และบอกความรู้สึกจากการลูบคลำ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองเหตุการณ์อยู่ในฝนและใช้วัตถุที่กันน้ำได้ที่ทำด้วยวัสดุจากพลาสติก เช่น ร่ม เสื้อกันฝนและถุงพลาสติกที่ทำเป็นเสื้อกันฝนที่ทำขึ้นเอง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมติอยู่ในฝนกันอย่างสนุกสนาน เด็กได้ใส่ชุดกันฝน กางร่ม ทดลองฉีดน้ำใส่และบอกถึงคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถกันน้ำได้

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสำรวจหลังการทดลองว่าวัตถุสิ่งไหนที่กันน้ำได้จริง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นทดลองสวมชุดว่ายน้ำ เล่นน้ำเปรียบกับที่เคยกางร่มและสวมเสื้อกันฝนว่าวัสดุใดกันน้ำได้ดี และได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองการซึมซับของวัสดุแต่ละชนิด เช่น ผ้า กระดาษ พลาสติก และฟองน้ำ เป็นต้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ทดองการซึมซับน้ำ โดยใช้วัสดุต่างๆนำมาทดลองและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวัสดุใดบ้างที่ซึมซับน้ำ ได้มาก – น้อยต่างกัน

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆคาดคะเนวัสดุว่าสิ่งไหนลอยสิ่งไหนจม ก่อนนำวัตถุทำการทดลอง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 แบ่งกลุ่มออกมาทดลองและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจวัสดุต่างๆที่มีในห้องนำมาพิจารณาว่าคือวัสดุอะไรจะลอยหรือจะจมโดยเด็กๆได้คาดคะเนกันก่อน แล้วทดลองแยกสิ่งที่จะจมไว้โต๊ะหนึ่ง สิ่งที่จะลอยไว้อีกโต๊ะหนึ่ง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นนำวัสดุที่คิดว่าจะจมมาทดลอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกับที่คาดคะเนไว้ว่าเป็นจริงหรือไม่

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำดินน้ำมันมาชั่งดูน้ำหนักก่อนการทดลอง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ปรับเปลี่ยนรูปทรงดินน้ำมันและทดลองลอย เมื่อลอยได้แล้วนำลูกแก้วมาวางลงในเรือดินน้ำมันและนับจำนวนลูกแก้วว่าใส่ได้กี่ลูก ก่อนที่จะจมลงไป
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มที่ทดลองโดยใช้ลวดเสียบกระดาษ และนับจำนวน ว่าใส่ได้กี่อัน ก่อนที่จะจมลงไป
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมสำรวจ สัมผัส บอกลักษณะของกระดาษชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกัน

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจกระดาษที่ใช้ทำว่าวจับสัมผัสบอกได้ว่ามีน้ำหนักเบา ทำว่าวแล้วจะลอยได้ และกล่องกระดาษเปรียบเทียบหนา บาง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำกระดาษมาทดลองชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกัน
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจกระดาษที่มีความแตกต่างของพื้นผิว สี และความทนทาน เป็นต้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำกระดาษแต่ละชนิดมาวางต่กอกันให้มุมใดมุมหนึ่งติดกัน

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจถุงกระดาษที่มีรูปร่างรูปทรงเหมือนและต่างกันรวมทั้ง สังเกตลวดลายของแต่ละถุง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันนับจำนวนของถุงกระดาษที่นำมาเรียงกันได้ตามลำดับ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจ สัมผัสและสังเกตถุงชนิดต่างๆเปรียบเทียบขนาดและความคงทนความแข็งแรง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กกำลังคลี่ถุงพิจารณาว่ามีถุงขนาดใดบ้างและพูดคุยว่าจะจัดวางอย่างไรกันบ้าง

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำถุงกระดาษมาทดลองใส่ก้อนหินให้มีน้ำหนักตามต้องการ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำไปชั่งดูน้ำหนักว่าถุงกระดาษใบไหนบรรจุได้มากและถุงกระดาษใบไหนแข็งแรง ถุงใบไหนขาดง่าย เป็นต้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเรียนรู้รูปทรง จำนวน ทิศทางและขนาด จากกระดาษลังแข็งเสียบรูปทรง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ครูแจกกระดาษลังให้คนละสองแผ่น ทดลองต่อกัน

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นเด็กๆร่วมกันต่อกระดาษลัง ทำอย่างไรให้สูงขึ้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้นำกระดาษสำเร็จรูป สำหรับทำเปเปอร์มาเช่ มาผสมสีสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 แต่ละกลุ่มสำรวจวัตถุที่เป็นวัสดุประเภทโลหะต่างๆ และรวมถึงวัสดุจากธรรมชาติ เช่นใบตอง เป็นต้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสำรวจวัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่น ใบตอง

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำมาออกแบบเป็นชุดใส่ตามใจชอบจากใบตอง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจ สัมผัสโลหะที่มีในห้องเรียนว่ามีอะไรบ้างและบอกลักษณะของโลหะ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม ฮิโกะ อนุภัทร มีโมว์และกานต์สำรวจอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุประเภทอลูมิเนียมและทดลองใช้แม่เหล็กในการดูดติด สังเกตว่ามีชิ้นไหนดูดติดกับแม่เหล็กหรือไม่ดูดติดกับแม่เหล็กบ้าง พร้อมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติของอลูมิเนียมด้วยว่ามีน้ำหนักเบา ไม่เป็นเงาและไม่เกิดประกายไฟ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆบอกลักษณะของโลหะที่ถือ

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม สิงห์ รัน นิวสำรวจอุปกรณ์ที่เป็นวัสดุประเภทสแตนเลส ทองเหลือง และทดลองใช้แม่เหล็กในการดูดติด สังเกตการดูดติดของแม่เหล็ก พร้อมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติของสแตนเลสว่ามีน้ำหนัก ไม่ขึ้นสนิม มันวาวและนำความร้อนได้ดี
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กนำวัสดุที่เป็นโลหะในห้องมาสำรวจและทดลองเล่นกับแม่เหล็ก
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นร่วมพูดคุยสนทนาถึงวัตถุที่เป็นประเภโลหะอลูมิเนียม และสแตนเลส บอกคุณสมบัติความแตกต่างได้
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กทดลองการดูดของแม่เหล็ก แม่เหล็กดูดอะไรได้บ้างและอะไรที่แม่เหล็กดูดไม่ได้และนำไปใส่ห่วงแยกประเภทตามป้ายกำกับไว้

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจวัสดุประเภทโลหะ สังเกตรอยคราบดำบนเหรียญและสนิมบนโลหะก่อนนำไปทดลอง
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นทดลองนำโลหะลงในน้ำเปล่าและน้ำอัดลมทิ้งไว้ระยะหนึ่งและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองการกัดสนิมโดยเทน้ำโค้กเพิ่มปริมาณและหาวิธีไม่ให้น้ำโค้กหกออกมานอกขวด
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับวัตถุที่เป็นสนิมด้วยไม้ตะเกียบ และช้อน พร้อมทั้งสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นความหมายของพลาสติกจากInternet และค้นหารูปภาพพลาสติกต่างๆ
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมสำรวจในห้องเรียนว่ามีอะไรบ้างที่ทำมาจากพลาสติกและนำมาสัมผัส บอกลักษณะและความรู้สึก
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสำรวจ สัมผัสเม็ดพลาสติกเพื่อเรียนรู้ที่มาของพลาสติกเอามาทำสิ่งของต่างๆได้
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ได้นำพลาสติกมาแปรรูปเป็นของใช้ชนิดต่างๆคาดคะเนก่อนนำไปทดลองต้มว่าสิ่งใดจะเปลี่ยนรูปร่าง สิ่งใดไม่เปลี่ยนรูปร่าง

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจอุปกรณ์พลาสติกต่างๆและเตรียมการทดลองต้มพลาสติกสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สังเกตกำลังไฟจากเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนที่ 120 องศาเซียลเซลและน้ำเดือดที่100 องศาเซียลเซส
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำพลาสติกไปทดลองต้ม สังเกตเห็นพลาสติกบางชนิดเมื่อถูกความร้อนจะเปลี่ยนรูปร่างทันที
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และสังเกตระหว่างต้มได้ใช้ตะหลิวไม้กดวัสดุที่ต้มให้จมน้ำและเขี่ยเพื่อดูว่าพลาสติกชนิดใดที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากนั้นทดลองต้มและพักทิ้งไว้นำมาสำรวจสังเกตรูปร่าง รูปทรงที่เปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปและพูดคุยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็น
กิจกรรมหน่วย “วัสดุ” ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สังเกตการทดลองต้มวัสดุพลาสติกเมื่อเย็นตัวลงและเรียนรู้ว่าพลาสติกบางชนิดเมื่อถูกความร้อนแล้วเปลี่ยนรูปร่างหรืออ่อนตัวได้และบางชนิดไม่เปลี่ยนรูปร่าง

BACK TO TOP