อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆชมการแสดงรำกะลาของพี่ๆจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมรำไทยกับพี่ๆตามจังหวะที่ได้ยิน
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กมีส่วนร่วมรำไทยกับพี่ๆและน้องกันอย่างสนุกสนาน
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจและทดลองเล่น ซึ่งมีพี่ๆช่วยสอน

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเครื่องดนตรีไทยจำลองและทดลองเล่น
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเครื่องดนตรีไทยจำลองและทดลองเล่น
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ปั้นดินเหนียวตามขั้นตอนและทดลองปั้นตามแบบ
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเครื่องปั้นดินดินเผาสังเกตสี รูปร่าง รูปทรงและเรียนรู้วิธีการนำไปใช้งานของแต่ละชนิด

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจอุปกรณ์เครื่องจักสานฟังการอธิบายจากคุณครูแวว
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้อุปกรณ์จริง
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นการละเล่นที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ม้าก้านกล้วย เดินกะลา เป็นต้น
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นการเชิดหุ่นกระบอกให้เพื่อนๆดู

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กสนุกสนานกับเล่นกระโดดหนังยาง ร่วมพูดคุยถึงวัสดุที่ใช้
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจผักและผลไม้สังเกตลวดลายการแกะสลักบนผักและผลไม้ ชิมบอกรสชาติได้
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันหมุนถังไอติมโบราณและสำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ทำได้ ชิมบอกรสชาติและส่วนผสมได้
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กชิมไอติมหลอดกันอย่างเอร็ดอร่อย

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้ตำส้มตำเองใส่ส่วนผสมตามต้องการและชิมบอกรสชาติได้
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจอาหารไทยหลากหลายชนิด ชิมและบอกรสชาติที่แตกต่างได้
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กมีส่วนร่วมในการตำส้มตำและร่วมชิมกันอย่างเอร็ดอร่อย
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจวัสดุที่ทำส้มตำและอิ่มอร่อยกับส้มตำไก่ทอดและข้าวเหนียว

นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฐานน้ำสมุนไพรที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติสังเกตสีที่เปลี่ยนจากดอก ผล และต้น กลายเป็นน้ำสีต่างๆได้ โดยฟังการอธิบาย จากคุณแม่ ชิมบอกรสชาติที่แตกต่างได้
นิทรรศการของดีดีในเมืองไทยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กรู้จักขนมไทย ร่วมชิมรสและพูดคุยถึงวัสดุจากธรรมชาติที่นำมาทำกระทงใส่ขนมไทย

BACK TO TOP