อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสิ่งของจำเป็นที่พระสงฆ์ต้องใช้
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้สำรวจสังฆทานว่ามีอะไรบ้าง เรียนรู้ถึงการใช้สังฆทานของภิกษุสงฆ์ เพื่อนำไปถวายพระและได้ทดลองจัดชุดสังฆทาน
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 อ่านนิทานเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ปรินอ่านหนังสือ Big book เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรราษา มีประวัติความเป็นมาอย่างไรให้เพื่อนฟัง

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติการถวายเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้สำรวจสังฆทานว่ามีอะไรบ้าง เรียนรู้ถึงการใช้สังฆทานของภิกษุสงฆ์ เพื่อนำไปถวายพระและได้ทดลองจัดชุดสังฆทาน
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติการใส่บาตรพระสงฆ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ฝึกการใส่บาตร

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันตกแต่งต้นเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กช่วยกันตกแต่งต้นเทียนเพื่อจะนำไปถวายพระเนื่องในวันเข้าพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เวียนเทียนรอบโบสถ์โดยมีพระสงฆ์เดินนำ3รอบ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนห้องถือต้นเทียน เตรียมเดินนำหน้ามีเพื่อนและคุณครู ผู้ปกครองตามมาด้านหลัง

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 นำดอกไม้ธูปเทียนวางในภาชนะที่จัดเตรียม
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่และเด็กๆร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่และเด็กๆร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พระสงฆ์ให้พรแก่เด็กๆที่นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กได้ร่วมบริจาคนำเงินหยอดลงในกล่องเพื่อใช้เป็นค่าน้ำ ค่าไฟหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัด
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำน้ำที่กรวดเสร็จแล้วไปรดต้นไม้ภายในบริเวณวัด
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เด็กร่วมสำรวจพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คุณครูอธิบายภาพบนฝาผนังและเด็กๆได้สำรวจ สังเกต สัมผัส จิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในโบสถ์
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจลวดลายจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันถ่ายภาพหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ครูไก่ ผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมกิจกรรมถวายเทียน จำนำพรรษา ณ วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

BACK TO TOP