อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพต้นไม้/ดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูโดยดูของจริงประกอบการวาด
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันจัดทำพานไหว้ครู
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนเพื่อนได้มากราบพระและนำพานดอกไม้ไปไหว้ คุณครูไก่

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนเพื่อนได้มากราบพระและนำพานดอกไม้ไปไหว้ คุณครูไก่
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนเพื่อนนำพานดอกไม้มาไหว้คุณครูไก่
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่ได้พูดคุยและให้พรกับเด็กๆในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเตรียมนำดอกไม้มาไหว้คุณครูในห้องเรียน

กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำดอกไม้มาไหว้คุณครูในห้องเรียน
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำดอกไม้มาไหว้คุณครูในห้องเรียน
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกันในพิธีไหว้ครู
กิจกรรม “วันไหว้ครู” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกันในพิธีไหว้ครู

BACK TO TOP