อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุกเช้าเด็กๆสนุกกับการฝึกทำท่าโยคะอย่างง่ายๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามในการออกมาเป็นผู้นำในการทำท่าทางต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หมุนเวียนกันออกมาหัดอ่านคำที่มีสระอี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พี่อนุบาล 3 กำลังสอนน้องอ่านคำที่มีสระอี

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจฝึกเขียนคำที่ใช้สระอีโดยมีคุณครูให้คำแนะนำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกเขียนคำที่มีสระอี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนใจฝึกเขียนคำที่มีสระอีและวาดภาพประกอบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นเกมเพื่อฝึกทักษะการคิด การรอคอย และสามารถเล่นได้ถูกต้องตามกฎกติกา

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนใจเล่นเกมเรียงลำดับเหตุการณ์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นเกมการศึกษาในช่วงกิจกรรมเสรี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้งเด็กๆสนุกกับการกระโดดสองขาข้ามห่วง เพื่อฝึกกล้ามเนื้อขา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการละเล่นไทยในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นการผสมคำและหัดอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจนำดินน้ำมันมาสร้างเป็นภาพต่างๆตามจินตนาการของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพด้วยดินน้ำมันของน้ำใส มิกซ์ ผิงผิง เจแปน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รันสนใจนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นตัวเลขต่างๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นตัวเลขต่างๆของรัน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มิกซ์สนใจนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นตัวเลขต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นตัวเลขต่างๆของมิกซ์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มะลิสนใจนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นชื่อเล่นของตนเอง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการนำพลาสติกสร้างสรรค์มาต่อเป็นชื่อเล่นของมะลิ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนใจนำเศษวัสดุมาติดปะเป็นตัวอักษรชื่อเล่นของตนเองและวาดภาพประกอบตามจินตนาการ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะเศษวัสดุเป็นตัวอักษรชื่อเล่นของตนเอง และวาดภาพประกอบตามจินตนาการ พูน : พูนแปะกระดาษชื่อของพูน มีปลากำลังว่ายน้ำ 1 ตัว มีพระอาทิตย์กำลังจะตก มีดอกไม้อยู่ในสวน ตรงตัว น.หนูมีผมเป็นสีเหลือง สีชมพู และสีเขียว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะเศษวัสดุเป็นตัวอักษรชื่อเล่นของตนเอง และวาดภาพประกอบตามจินตนาการ จิณณ์ : ติดเป็นชื่อตัวเองแล้ววาดพ่อ แม่ และลูกกำลังจะนอน แล้วมีดอกไม้กำลังจะเข้านอน

BACK TO TOP