อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ฝึกการฟังจังหวะ การปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกโยคะทำท่าทางอย่างง่ายๆตามภาพ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกทักษะการเขียน รวมทั้งร่วมพูดคุยถึงพยัญชนะต้น ชื่อ เล่น ของเพื่อนๆในห้อง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ฝึกเขียน ก-ฮ ตามแบบ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เรียงพยัญชนะไทยและหัดอ่านออกเสียงด้วยตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พี่ๆชั้นอนุบาลปีที่ 3 อาสาสมัครออกมาช่วยกันอ่านหนังสือนิทานให้น้องๆฟัง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจฝึกเขียนคำที่ใช้สระอา โดยมีคุณครูให้คำแนะนำ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพและหาคำที่ใช้สระอา ของวาริน สิงห์ น้ำใส เจแปน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพและหาคำที่ใช้สระอา ของโปรด ทิว ปราน ริว
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พี่ชั้นอนุบาล 3 สอนน้องๆนับเลข 1 - 100
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้การนับเลขเรียงลำดับ1-50 จากแท่นไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนใจฝึกเขียนเลขไทยกับเลขอารบิก

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นปีนป่ายเครื่องเล่นสนาม
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นกับเพื่อนๆ ระหว่างร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเล่นเกมการศึกษาเพื่อฝึกทักษะการสังเกต การคิดและ สมาธิ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนใจเล่นภาพตัดต่อ ในช่วงกิจกรรมเสรี

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผิงผิงกำลังสนใจประดิษฐ์บ้านด้วยเศษวัสดุต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์บ้านด้วยเศษวัสดุต่างๆของผิงผิง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สิงห์กำลังสนใจประดิษฐ์โรงงานผลิตรถยนต์ด้วยเศษวัสดุต่างๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์โรงงานผลิตรถยนต์ด้วยเศษวัสดุต่างๆของสิงห์

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆแล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ณิโก : มีคนไปที่บ้านไปเอาปลาไปกินเป็นกับข้าว กินเสร็จแล้วก็ไปเล่น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆแล้ววาดภาพประกอบตามจินตนาการ ปาล์มมี่ : เอลซ่าส่งพลังน้ำแข็ง กำลังแปลงร่างเจอของวิเศษในหีบสมบัติใต้น้ำ เจอแสงเหนือ เดินไปเจอแอนนา เอลซ่าใช้พลังน้ำแข็งสร้างปราสาทไปอยู่กับแอนนา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพต่อเติมชื่อเล่นของตนเองตามจินตนาการของรัน ไนซ์ มีโมว์ มิกซ์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องการอ่าน – เขียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพต่อเติมชื่อเล่นของตนเองตามจินตนาการของพูน จิณณ์ มะลิ ธีทัต

BACK TO TOP