อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “กระซิบ”
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมกระซิบ
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพเสียงที่ได้ยินนอกห้องเรียน
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ช่วยกันคิดใช้ร่างกายทำให้เกิดเสียง

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำอุปกรณ์ที่มีเสียงมาจากบ้านมาทำให้เกิดเสียงและบอกลักษณะของเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำอุปกรณ์ที่มีเสียงมาจากบ้านมาทำให้เกิดเสียงและบอกลักษณะของเสียง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆหลับตาและฟังเสียงที่ได้ยินในห้องเรียน
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจดูอวัยวะหูของตนเองและเพื่อนว่ามีลักษณะอย่างไร

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ลองฟังเสียงจากในเปลือกหอย
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองตีกลองไปที่กะละมังที่มีเมล็ดข้าวสารและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมกระซิบส่งต่อข้อความไปให้เพื่อนๆ
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจและฟังเสียงจากไมโครโฟนและลำโพงในห้องเรียน

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พับ ติด ปะ วาดภาพต่อเติม ตามใจชอบ
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พับ ติด ปะ วาดภาพต่อเติม ตามใจชอบ
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมผู้นำผู้ตาม ทำท่าอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดเสียงดัง
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ในห้องเรียน ที่มีเสียงดัง

หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพ อุปกรณ์ต่างๆที่มีเสียง ตามใจชอบ
หน่วย “เสียง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์ เครื่องดนตรีตามใจชอบ

BACK TO TOP