อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “แสงและเงา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำผ้าเช็ดตัวมาเคลื่อนไหวตามจังหวะและทำท่าทางเป็นมืด/สว่าง
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆคิดวิธีการทำให้มืดและลองทำตาม เช่น ปิดตา
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทดลองเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะที่เอาผ้าคลุมและพูดคุยบอกความรู้สึก
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจ สังเกตสิ่งที่ทำให้เกิดแสงในบริเวณโรงเรียนและบันทึกด้วยการวาดภาพ

หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสำรวจ สังเกตสิ่งที่ทำให้เกิดแสงในห้องเรียนและบันทึกด้วยการวาดภาพ
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำภาพสิ่งที่ทำให้เกิดแสงมาติดในตารางแยกประเภทของแสง
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์สิ่งที่ทำให้เกิดแสงจากวัสดุและเศษวัสดุในห้องเรียน
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆใช้ไฟฉายส่องไปที่ลูกโลกเพื่อเรียนรู้กลางวัน-กลางคืน

หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกตเงาที่เกิดจากดวงอาทิตย์
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆลองมองผ่านท่อแบบต่างๆเพื่อเรียนรู้ว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆทำท่าทางต่างๆแล้วให้เพื่อนๆสังเกตเงา
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองต่อไฟฟ้า

หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองนำไฟฉายมาส่องไปที่แก้วเพื่อเรียนรู้ถึงตัวกลางโปร่งใส
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองนำไฟฉายมาส่องไปที่กระดาษเพื่อเรียนรู้ถึงตัวกลางโปร่งแสง
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองนำไฟฉายมาส่องไปที่ไม้บล็อกเพื่อเรียนรู้ถึงตัวกลางทึบแสง
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เทดลองนำไฟฉายมาส่องไปที่ถ้วยขนมเพื่อเรียนรู้ถึงตัวกลางทึบแสง

หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แยกประเภท โปร่งใส โปร่งแสง ทึบแสง
หน่วย “แสงและเงา” 	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทดลองแสงเดินทางเป็นเส้นตรง

BACK TO TOP