อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยฟังเสียงสัญญาณจากกลองที่ครูเคาะ ตามจังหวะ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 จับคู่ฝึกการตบมือตามจังหวะเพลง สลับมือซ้าย มือขวา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ฝึกโยคะง่ายๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกทำสะพานโค้งให้เพื่อนสามารถลอดผ่านไปได้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกเขียนพยัญชนะเรียงลำดับและเติมตัวพยัญชนะที่หายไป
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เรียนทบทวนเรียงลำดับตัวพยัญชนะไทย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 กลุ่มอาสาออกมาเล่านิทานประกอบภาพเล่มใหญ่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกเติมสระและฝึกอ่านด้วยตนเอง

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เด็กฝึกวางพยัญชนะ สระ ผสมคำและฝึกอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกการผสมคำ พยัญชนะ สระและเพิ่ม ตัวสะกดพร้อมฝึกอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกการวางพยัญชนะให้ตรงตำแหน่งของสระและฝึกอ่าน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกวางพยัญชนะผสมกับสระ อา สระอีแล้วฝึกอ่าน

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ครูช่วยแนะนำในช่วงเวลาอ่าน เขียนอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกวาดภาพประกอบคำและเขียนคำต่างๆจากสระที่เรียน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เด็กเรียนรู้การนับเลขเรียงลำดับ1-50 จากแท่นไม้
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เรียนรู้ค่าของตัวเลข หยิบบล็อกสีให้เท่ากับตัวเลข

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เรียนรู้การนับจำนวน การนับเพิ่มทีละ1 ,2,5,10
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 คาร์ตันกำลังจัดวางบล็อกเล็กสีเป็นตัวเลขตามแบบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เด็กๆเล่นเกมหมุนเข็มนาฬิกาได้เท่ากับจำนวนใด สีอะไร และได้ฝึกการรอคอยอีกด้วย
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกการโยนห่วงให้เข้าหลักและอ่านตัวเลขที่โยนได้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นชิงช้ากันอย่างสนุกสนาน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 สนุกสนานในการปีนป่ายเชือกเล่นกับเพื่อนๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกอ่านนิทานเล่มใหญ่ให้น้องฟังและสะกดคำด้วยตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 ฝึกต่อบล็อกไม้ตามแบบและนับจำนวนที่ใช้

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เล่นเกมงูตกบันได
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 มิกซ์และทิงกำลังเล่นต่อจิ๊กซอว์จำนวน 49-60 ชิ้น
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 นกฮูกและพอใจถ่ายรูปกับผลงานที่ช่วยกันต่อพลาสติกสร้างสรรค์
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 พงษ์ถ่ายรูปกับผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เด็กๆวาดภาพตามใจชอบ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนตุลาคม เรื่องเขียน อ่าน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สัปดาห์ที่ 1 เด็กๆสนุกกับการเล่นม้าโยก

BACK TO TOP