อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเข้าแถวและเช็ครายชื่อกับคุณครูก่อนขึ้นรถ
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อเตรียมพร้อมเดินทาน
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกราบพระพุทธรูป
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกราบพระอาจารย์และพูดคุยกัน

ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังพระอาจารย์ให้ความรู้เรื่องวัดพระราม 9
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตดูภาพการบำบัดน้ำให้สะอาดของวัดพระราม 9
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังพระอาจารย์เล่าถึงน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียแล้วว่าไปที่ใด
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจดูกังหันน้ำชัยพัฒนา

ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังเกตดูรูปร่างและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนา
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังเกตดูน้ำในบ่อน้ำว่าเป็นอย่างไร
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังเกตและรู้จักกับพืชน้ำที่ใช้ดูดสิ่งสกปรกในน้ำ
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังเกตดูพืชน้ำ เช่น หญ้าแฝก ที่ใช้ดูดสิ่งสกปรกในน้ำ

ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสิ่งที่เด็กสนใจ
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสิ่งที่เด็กสนใจ
ทัศนศึกษา “วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับพระอาจารย์

BACK TO TOP