อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กราบพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถ่ายรูปร่วมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังครูอธิบายในฐานพระราชประวัติในหลวงรัชกาล ที่ 10
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตดูภาพถ่ายและเล่นเกมการศึกษาในฐานพระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ 10

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสังเกตต้นรวงผิ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังคุณครูไก่เล่าถึงต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเรียนรู้ในฐานจิตอาสา
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆลองแต่งชุดของจิตอาสา

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ฟังคุณตาจิฎาเล่าถึงการเป็นทหารของในหลวงรัชกาลที่ 10 และได้ลองใส่หมวกนักบิน ในฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฝึกเดินเชือกในฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นเป็นทหารขับเครื่องบิน
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฝึกปีนเชือกในฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นทหาร
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเรียนรู้ในฐานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ”
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ลองขับขี่จักรยานในฐานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ”
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเรียนรู้ในฐานโครงการพระราชดำริ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นคุณหมอ
นิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติขับรถพยาบาล

BACK TO TOP