อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆชั้นอนุบาลปีที่ 2 นั่งพับเพียบเพื่อเตรียมกราบพระบรม ฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 คุณครูไก่และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กราบพระบรม ฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆเรียนรู้ในฐานพระราชมารดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เล่นเกมการศึกษาในฐานพระราชมารดาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆสำรวจสังเกตดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันแม่ในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆเรียนรู้ในฐานโครงการป่ารักน้ำ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆประดิษฐ์ต้นไม้จำลองและมาติดในป่าในฐานโครงการป่ารักน้ำ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆจับสัมผัสเส้นฝ้าย เส้นไหม ในฐานโครงการศิลปาชีพการทอผ้า

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆสำรวจกี่ทอผ้าในฐานโครงการศิลปาชีพการทอผ้า
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆสังเกตสัมผัสงานจักสานต่างๆในฐานโครงการศิลปาชีพงานจักสาน
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กรู้จักของใช้ที่มาจากงานจักสานต่างๆในฐานโครงการศิลปาชีพงานจักสาน
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆสำรวจสัมผัสสิ่งของที่ทำจากดินในฐานโครงการศิลปาชีพงานปั้น

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆสำรวจโอ่งที่ปั้นจากดินในฐานโครงการศิลปาชีพงานปั้น
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆเรียนรู้ในฐานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กๆได้ทำกรอบรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในรัชกาลที่ 9

BACK TO TOP