อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนจาก Internet
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังเกตดูภาพสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนเปรียบเทียบกับที่บ้านของเด็กๆ
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้พูดคุยและสอบถามอาชีพและการทำงานของพนักงานทำความสะอาด
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเครื่องมือของอาชีพพนักงานทำความสะอาดและทดลองใช้งาน

หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในโรงเรียน
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆพูดคุยซักถามการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเล่าอาชีพที่รู้จักให้เพื่อนๆฟัง
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำเสนออาชีพที่สนใจ เช่น พยาบาล

หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นำใบสืบค้นเรื่องอาชีพที่เด็กๆสนใจมาเล่าให้เพื่อนฟัง
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจเครื่องมืออาชีพต่างๆ
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นคุณหมอ
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นอาชีพต่างๆ

หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 กิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดย แพทย์หญิงปิยะวดี และคุณอิชฌน์อนนท์ เป็นผู้ปกครอง ด.ญ.นภัสวัณณ์ (ตาล)มาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับอาชีพแพทย์ รู้จักเครื่องมือแพทย์ ได้สำรวจ สัมผัส และทดลอง กันอย่างสนุกสนานและสนใจทุกคน
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คุณหมอวัดไข้ครับ
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วัดหัวใจเต้นครับ
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทดสอบการตอบสนองฉับพลันหรือรีเฟล็กซ์ (reflex)

หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้องยาเด็กๆรับวิตามินซีกลับบ้านด้วยค่ะ/ครับ
หน่วย “บุคคลและสถานที่ใกล้โรงเรียนและบ้าน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 บทบาทสมมติฉีดยาค่ะ

BACK TO TOP