อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ร้องเพลงและทำท่าทางประกอบเพลง “ตา หู จมูก”
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพตัวเราจากการส่องกระจก
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นตัวเราด้วยการสังเกตดูภาพโครงร่างตัวเราว่ามีอวัยวะใดบ้าง
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันทำโครงร่างตัวเรา

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพอวัยวะในโครงร่างตัวเราและตกแต่ง
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พิมพ์ภาพมือและตกแต่งตามจินตนาการ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมจับคู่ภาพกับอวัยวะที่สัมพันธ์กัน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆใช้อวัยวะในร่างกายในการงอแขน/ขา/ก้มหลัง

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาผ่านการใช้ประสาทสัมผัส
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจสิ่งของ เช่น ดมกลิ่นของที่อยู่ในกล่อง
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลิ่นของอะไรนะในกล่องนี้สงสัยจัง
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดมกลิ่นค่ะ/ครับ

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชิมสตรอว์เบอร์รีเปรี้ยวค่ะ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชิมเงาะหวานครับ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพตามใจชอบ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมส่งลูกบอลชนิดต่างๆ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตบลูกบอลแข่งกัน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสในการสำรวจอาหาร 5 หมู่
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกหยิบอาหารต่างๆมาพิจารณาและจัดกลุ่มอาหาร 5 หมู่

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมประกอบอาหารจากอาหาร 5 หมู่
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นถึงระบบการย่อยอาหารจากหนังสือต่างๆ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติมารยาทในการรับประทานอาหาร
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฝึกการพับกระดาษเป็นบ้านและติดปะสร้างภาพตามต้องการ

BACK TO TOP