อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบเพลง “ฉันรักธรรมชาติ”
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกต สัมผัสธรรมชาติต่างๆในโรงเรียน
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตดูต้นไม้ ดอกไม้ ใบไม้และพิจารณากันว่าเป็นธรรมชาติหรือไม่
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สังเกตดูธรรมชาติของต้นไม้

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำรวจสิ่งต่างๆในโรงเรียนและคิดวิเคราะห์ว่าอะไรคือธรรมชาติหรือคนสร้างขึ้น
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หาความหมายของคำว่า “ธรรมชาติ”
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตดูคำว่า “ธรรมชาติ”จากในหนังสือ
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำสิ่งของ/อุปกรณ์ในห้องเรียนที่ทำมาจากธรรมชาติมาเล่าให้เพื่อนฟัง

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆคิดจำลองธรรมชาติจากวัสดุและเศษวัสดุร่วมกัน
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ร้องเพลงและทำท่าประกอบเพลง ทะเลแสนงาม ท่า หอยครับ/ค่ะ
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทำบอร์ดแยกประเภทธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง และมนุษย์สร้างขึ้น
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมกลุ่ม ทะเล

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมกลุ่ม ป่า
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมกลุ่ม ภูเขา
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันระดมความคิดถึงสัตว์ที่รู้จักและวาดภาพ
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แยกประเภทสัตว์จากบัตรภาพสัตว์

หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำสัตว์จำลองมาแยกประเภทของสัตว์
หน่วย “ธรรมชาติรอบตัว” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆแยกประเภทสัตว์ เช่น สัตว์ปีก

BACK TO TOP