อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “โรงเรียนของเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกวันจันทร์มีการแสดงหุ่นกระบอก เด็กอาสาสมัครออกมา แสดงหุ่นกระบอกให้เพื่อนๆดูร่วมกันกับครูครับ/ค่ะ
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆแนะนำตนเองผ่านเพลง “ชื่อของเธอ”
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เคลื่อนไหวและทำท่าทางตามจังหวะช้า-เร็ว/จังหวะหยุด
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับการเล่นเกมปิดตาทายชื่อเพื่อน

หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมปิดตาทายชื่อเพื่อน
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกสำรวจห้องเรียนกันตามต้องการ เช่น มุมบ้าน
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเลือกสำรวจห้องเรียนกันตามต้องการ เช่น ห้องน้ำ
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทำกราฟแสดงจำนวนนักเรียนชาย-หญิงในห้องเรียน

หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับการเล่นตัวต่อแม่เหล็กครับ/ค่ะ
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ต่อแม่เหล็กเป็นรูปทรงเรขาคณิตตามใจชอบ
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆเรียนรู้ มือซ้าย มือขวา
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจโรงเรียนของเราและวาดภาพที่ตนสังเกตเห็น

หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตดูแผนที่กรุงเทพฯและร่วมกันหาถนนพระราม4 ที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำภาพสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนมาวางให้ตรงตำแหน่งบนแผนผังถนนพระราม 4
หน่วย “โรงเรียนของเรา”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกันจำลองสถานที่ใกล้เคียงโรงเรียนบนถนนพระราม 4

BACK TO TOP