อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คุณครูตรรวจเช็ครายชื่อเด็กทุกครั้งก่อนและหลังขึ้นหรือลงจากรถ
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังการบรรยายเกี่ยวกับฤดูต่างๆ และการพยากรณ์อากาศ
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังพี่วิทยากรให้ความรู้เรื่องอากาศจากการทัศนศึกษา
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเขียนแผนที่อากาศ แผนที่ลมตามที่วิทยากรให้ความรู้

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยากรพูดคุยกับเด็กๆในระหว่างที่เขียนแผนที่อากาศ
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับ การพยากรณ์อากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อน
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เรื่องการเกิดแผ่นดินไหว

ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสังเกตเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ถ่ายรูปจากการทัศนศึกษาไว้เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ถ่ายรูปจากการทัศนศึกษาไว้เป็นที่ระลึก
ทัศนศึกษา “พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ กรมอุตุนิยมวิทยา” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ถ่ายรูปจากการทัศนศึกษาไว้เป็นที่ระลึก

BACK TO TOP