อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมรำวงเพลงลอยกระทง
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสังเกตกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตกระทงแบบต่างๆ
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจวัสดุธรรมชาติต่างๆที่ใช้ในการทำกระทง

กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์กระทงของตนเองจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์กระทงของตนเองจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์กระทงของตนเองจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กระทงเสร็จแล้วค่ะ/ครับ

กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กระทงของพวกเราเสร็จแล้วครับ/ค่ะ
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆนำกระทงที่ทำไปทดลองลอย
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทดลองลอยกระทง
กิจกรรม “วันลอยกระทง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทดลองลอยกระทง

BACK TO TOP