อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมวันเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ชมละครวันเด็กเรื่อง “กระต่ายกับเต่า”
กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนเพื่อนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 ได้อาสาออกมาเล่นละครให้ชมกัน
กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันตบมือให้กำลังใจเพื่อนที่แสดง
กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สนุกสนานกับการเต้นตามเพลงในละครวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆตั้งใจชมละครวันเด็ก
กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตัวแทนเพื่อนที่อาสาออกมาเล่นละครวันเด็กได้ถ่ายรูปร่วมกัน
กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเข้าแถวรอรับประทานไอศกรีมเนื่องในวันเด็ก
กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆรับประทานไอศกรีมกันอย่างเอร็ดอร่อย

กิจกรรมวันเด็ก	ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆรับประทานไอศกรีมกันอย่างเอร็ดอร่อย

BACK TO TOP