อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้พบเจอกับพี่พนักงานดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังพนักงานดับเพลิงให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมกับตอบคำถาม
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตดูชุดพนักงานดับเพลิง

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 สำรวจสังเกตดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 ทดลองฉีดน้ำดับเพลิงและสังเกตน้ำที่ไหลออกมา
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 ทดลองฉีดน้ำดับเพลิงและสังเกตน้ำที่ไหลออกมา
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 ทดลองฉีดน้ำดับเพลิงและสังเกตน้ำที่ไหลออกมา

กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเรียนรู้ท่าทางที่ใช้ในการฉีดน้ำดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆลองทำตามสัญลักษณ์ในการฉีดน้ำดับเพลิง
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฝึกซ้อมหนีไฟในโรงเรียนไปที่จุดรวมพล
กิจกรรม “ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในโรงเรียน” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังคุณครูไก่กล่าวถึงการหนีไฟมาที่จุดรวมพล

BACK TO TOP