อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทำบัตรอวยพรให้คุณพ่อ
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตกแต่งบัตรอวยพ่อ
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตกแต่งบัตรอวยพร
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนคำว่า “รักพ่อ”

กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำบัตรอวยพรให้คุณพ่อเสร็จแล้วครับ/ค่ะ
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำบัตรอวยพรคุณพ่อ
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำบัตรอวยพรคุณพ่อ
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพคุณพ่อของฉัน

กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตัดภาพคุณพ่อมาติดในบอร์ด
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพคุณพ่อของฉัน
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำรวจและวาดภาพต้นพุทธรักษา
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพต้นพุทธรักษา

กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์ดอกพุทธรักษา
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์ดอกพุทธรักษา
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์ดอกพุทธรักษา
กิจกรรม “วันพ่อ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำดอกพุทธรักษา

BACK TO TOP