อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาตรกัน
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเข้าแถวรอใส่บาตรให้พระอาจารย์
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำสิ่งของที่เตรียมมาใส่บาตรให้พระอาจารย์
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธจากพระอาจารย์ชายกลาง

นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เด็กๆฝึกการนั่งและการไหว้พระ
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากอาจารย์มนตรี ยะรังวงษ์
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 อาจารย์มนตรีให้ความรู้ถึงข้อปฏิบัติของศาสนาอิสลาม
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมเล่นละครกับพี่ๆศาสนาคริสต์

นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมร้องเพลงและเต้นกับพี่ๆศาสนาคริสต์
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพศาสนาต่างๆ
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพศาสนาต่างๆ
นิทรรศการ “การเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาต่างๆในประเทศไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2		ปีการศึกษา 2560 ต่อภาพตัดต่อเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ

BACK TO TOP