อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเดินสำรวจ สังเกตสัตว์ต่างๆที่สวนสัตว์ดุสิต
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตดูรูปร่างลักษณะและการเคลื่อนที่ของ นกเพนกวิน
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆชี้ชวนกันดูนกเงือกและฟังเสียงร้องของนก
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเรียนรู้กติกาในการมาเที่ยวสวนสัตว์จากป้ายที่ครูอ่านให้ฟัง

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ครูอ่านป้ายแผนที่ของสวนสัตว์ดุสิตให้เด็กๆฟัง
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตดูธรรมชาติของเสือ
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตดูธรรมชาติของเต่า
ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สังเกต สัมผัสจระเข้จำลอง

ทัศนศึกษา “สวนสัตว์ดุสิต” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสังเกตดูธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่า งู

BACK TO TOP