อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2560

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 พิธีการพูดแนะนำการแสดงชุดกิจกรรมพิเศษ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 การแสดงรำสีนวล
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 บัลเล่ต์

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 เทควันโด
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 ดนตรีนิวฟรอนเทีย
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 พิธีกรพูดแนะนำการแสดงของนักเรียน
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 การแสดงชุดไดโนเสาร์

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 ชุดคิดถึงนะ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3  ปีการศึกษา 2560 ชุดโอ้ละหนอ My Love

BACK TO TOP