อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2560

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 พิธีกรพูดแนะนำการแสดงชุดกิจกรรมพิเศษ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 รำไทยชุด สีนวล
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 บัลเล่ต์

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 เทควันโด
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 ดนตรีนิวฟรอนเทีย
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 พิธีการพูดแนะนำการแสดงของตนเองและเพื่อนๆ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 ชุด Smail

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 ชุดโอ้ละหนอ My Love
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2560 ชุดละลาย

BACK TO TOP