อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 คุณครูไก่กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 พิธีกรพูดแนะนำการแสดงชุดกิจกรรมพิเศษ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 การแสดงรำไทยชุดรำเชิญพระขวัญ
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 การแสดงเปียโน

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 บัลเล่ต์
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 เทควันโด
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 ดนตรีนิวฟรอนเทีย
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 การแสดงชุดฮัลโหล

การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 ชุดสบายดีหรือเปล่า
การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2560 ชุดยิ้มเหอะ

BACK TO TOP