อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆฟังพี่ๆเล่นเครื่องดนตรีไทยและร่วมตบมือกันตามจังหวะในฐานเครื่องดนตรีไทยและรำไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตดูเครื่องดนตรีไทยต่างๆในฐานเครื่องดนตรีไทยและรำไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสังเกตดูการแสดงรำไทยในฐานเครื่องดนตรีไทยและรำไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจสังเกตขนมไทยต่างๆและชิมรสชาติในฐานขนมไทย

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้สำรวจสังเกตขนมไทยต่างๆและชิมรสชาติในฐานขนมไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 สำรวจสังเกตของใช้ต่างๆในฐานเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผา
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 สำรวจของเล่นไทยต่างๆและทดลองเล่นในฐานการละเล่นและของเล่นไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับการขี่ม้าก้านกล้วยในฐานการละเล่นและของเล่นไทย

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับการขี่ม้าก้านกล้วยและเดินกะลาในฐานการละเล่นและของเล่นไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้ชิมน้ำสมุนไพรไทยต่างๆในฐานน้ำสมุนไพรไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ฐานไอติมปั่นเด็กๆได้สังเกตการทำไอติมปั้นและชิมรสชาติ
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 สำรวจสังเกตผักผลไม้ไทยต่างๆในฐานผักและผลไม้ไทย

นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 สำรวจสังเกตสิ่งของที่ทำจากดินในฐานเครื่องจักสานและเครื่องปั้นดินเผา
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับการนำดินมาปั้นเป็นของใช้ต่างๆ
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้รู้จักอาหารและชิมอาหารไทยในฐานอาหารไทย
นิทรรศการ “ของดีดีในเมืองไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้รู้จักกับส่วนผสมที่ใช้ในการทำส้มตำไทยและได้ลองตำส้มตำไทย

BACK TO TOP