อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

เด็กๆชั้นอนุบาล 2 สนุกสนานกับกิจกรรม Sensory Play หน่วยตัวเรา โดยเด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผ่านวัสดุธรรมชาติต่างๆ

BACK TO TOP