อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆเคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบกับพัดของตนเองไปตามจังหวะ
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทดลองประโยชน์ของอากาศด้วยการนำแก้วไปครอบเทียนที่จุดไฟเปรียบเทียบกับเทียนที่ไม่ได้ครอบแก้ว สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้เลือกแก้วที่มีขนาดต่างๆมาครอบแก้วที่จุดไฟสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกัน
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทดลองอากาศเคลื่อนที่ได้โดยนำกล่องที่เจาะรูมาคิดวิธีการทำให้ไฟที่เทียนดับ

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้นำอุปกรณ์ในห้องเรียนมาทำให้เกิดลมและทำให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆได้นำพัดที่ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆมาทำให้เกิดลมและทำให้ลูกกอล์ฟ/ลูกปิงปองเคลื่อนที่
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองใช้ปากเป่ากังหันให้หมุนตามที่คิด
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองใช้พัดลมเป่ากังหันให้หมุน

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองใช้ปากลูกโป่ง
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เลือกใช้ที่สูบลมลูกโป่ง
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 การทดลองเรื่องอากาศมีแรงดันทำให้ลูกโป่งพองโต...จะปล่อยมือแล้วนะคะ/ครับ
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ปล่อยลูกโป่งได้.....

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเป่าฟองสบู่ครับ/ค่ะ
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนุกสนานกับการเล่นเป่าฟองสบู่ทุกคน
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป่าลูกโป่งด้วยปากและเครื่องเป่าลม
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จับคู่กันแล้วเคลื่อนไหวไปด้วยกันพร้อมกับลูกโป่งเด็กๆชอบและสนุกสนานค่ะ/ครับ

หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมแข่งจรวดลูกโป่ง
หน่วย “อากาศ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อนๆเชียร์กันสนุกสนานครับ/ค่ะ

BACK TO TOP