อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สำรวจธงชาติไทยที่ทำจากวัสดุแบบต่างๆ
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สำรวจธงชาติไทยที่อยู่ในสนามใหญ่และร่วมพูดคุย
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ช่วยกันนำกระดาษแถบสีแดง สีขาว สีน้ำเงินมาต่อให้เป็นธงชาติไทยในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนใจทดลองผสมสีน้ำ สีแดง สีน้ำเงิน และสีขาว ซึ่งเป็นสีของธงชาติไทย สังเกตการเปลี่ยนแปลง

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกำลังดูว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ตรงไหนในแผนที่ประเทศไทย
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันวัดระยะทางความใกล้-ไกล ว่าประเทศไหนอยู่ใกล้หรือไกลประเทศไทยมากกว่ากัน
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ใช้ไหมพรมวัดระยะทางจากประเทศไทยไปประเทศที่เด็กๆ สนใจ ต่อจากนั้นใช้สายวัดวัดระยะทางอีกครั้ง
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทดลองใช้แว่นขยายส่องดูประเทศต่างๆ บนลูกโลก

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนใจเล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพเหมือนผลไม้ไทย
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สำรวจผลไม้ที่ปลูกได้ในประเทศไทยก่อนชิมรสชาติ
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 นำกล้วยหอมดิบขึ้นชั่งที่ตาชั่งเพื่อเรียนรู้ว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่ แล้วเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนใจเล่นเกมการศึกษาจับคู่ภาพเหมือนผลไม้ไทย

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจฝึกปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมไทย เช่น การไหว้
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังเพื่อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารไทย
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนใจชิมอาหารไทยเปรียบเทียบรสชาติ ลักษณะอาหารไทยแต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร โดยใช้ช้อนกลางตักอาหาร มาใส่ในจานของตนเอง
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สังเกตและสำรวจเมนูอาหารของโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบอาหารไทยและอาหารต่างประเทศ

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้และสังเกตรูปร่าง ลักษณะของขนมไทยและชิมรสชาติ
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนใจชิมรสชาติของขนมไทยชนิดต่างๆ โดยใช้ช้อนกลางตักขนม มาใส่ในจานของตนเอง
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบลักษณะผ้าไทยแต่ละชนิดและร่วมพูดคุย
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 พูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ของผ้าขาวม้าและทดลองนำมาทำเป็นเปล

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เล่นมอญซ่อนผ้าร่วมกับเพื่อน
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 เล่นม้าก้านกล้วยที่ตนเองประดิษฐ์ร่วมกับเพื่อน
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นเป่ากบ
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับการเล่นขี่ม้าส่งเมือง

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นปืนก้านกล้วย
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการเล่นแม่งูเอ๋ย ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สนใจเล่นเดินกะลา
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 สำรวจเงินไทยที่เป็นธนบัตรกับเหรียญและร่วมพูดคุย

หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ทดลองเล่นกลิ้งเหรียญและสังเกตการกลิ้งของเหรียญ
หน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ทดลองวิทยาศาสตร์ โดยการนำเหรียญต่างๆเช่นเหรียญบาท ใส่ลงไปในน้ำอัดลมและน้ำเปล่า แล้วตั้งทิ้งไว้ สังเกตเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

BACK TO TOP