อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ธงชาติไทยด้วยการติดปะเศษวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษโปสเตอร์อ่อน กระดาษว่าว กระดาษสา ไหมพรม สำลี ฝาขวด ฯลฯ ให้มีสีเหมือนธงชาติไทย ตามใจชอบของฮีม
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสิน โชกุน : กระปุกออมสินของโชกุนเป็นเครื่องบิน

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการหยดสีลงบนกระดาษชำระเพื่อสังเกตการผสมสีและผลที่เกิดขึ้นของริโก้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ ไอน้ำ : หนอนไปที่ต้นไม้ไปกินใบไม้

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ เพิร์ล: คุณแม่กำลังว่ายน้ำอยู่ที่ทะเล
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ มีนา: คุณพ่อเดินไปดูดอกไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบนกระดาษทรายเพื่อเปรียบเทียบการวาดภาพบนกระดาษที่มีพื้นผิวที่ต่างกัน แอลลี่ : คุณแม่เดินไปที่บ้าน มีคนเดินมาเปิดประตูให้คุณแม่เข้าบ้าน
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบนกระดาษทรายเพื่อเปรียบเทียบการวาดภาพบนกระดาษที่มีพื้นผิวที่ต่างกัน สลิล : คุณลูกไปซื้อทุเรียนกับคุณแม่

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบนกระดาษทรายเพื่อเปรียบเทียบการวาดภาพบนกระดาษที่มีพื้นผิวที่ต่างกัน มาวิน : คุณแม่ คุณพ่อ อาม่าแล้วมีมาวินเดินเที่ยวกันอยู่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบนกระดาษทรายเพื่อเปรียบเทียบการวาดภาพบนกระดาษที่มีพื้นผิวที่ต่างกัน พรีม : ฝนตกใส่ต้นดอกไม้ มีกระต่ายออกมาเล่นน้ำฝนแล้วก็มีสิงโตด้วย
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบลายผ้าขาวม้า ณัฏฐ์ฌญา : ทำลายดอกไม้
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบลายผ้าขาวม้า ปุญปุญ : หนูทำลายวงกลม

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพด้วยใบตองแทนพู่กัน ปุญญ์ : เครื่องบิน บินอยู่ที่ท้องฟ้า
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการฝนสีเหรียญต่างๆเช่นเหรียญบาท เหรียญห้าบาท เหรียญสิบบาท ปั้น : ปั้นฝนเหรียญมีเหรียญสีทองด้วย เหรียญมันเป็นวงกลมๆ

BACK TO TOP