อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย” ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ธงชาติของนาซ่า
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ธงชาติของแพท
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินของชาลี
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินของวิเวียน

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กระปุกออมสินของมิวมิว
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นผลไม้โดยดูจากของจริง เพียร : กล้วย
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นผลไม้โดยดูจากของจริง โมม่า : เงาะ
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นเครื่องดนตรีไทย นอร์ท : ฉาบ

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นเครื่องดนตรีไทย ซินเซีย : ฉิ่ง
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบลายผ้าของอันนา
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบลายผ้าของฟ้าคราม
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานติดปะธงชาติไทยแล้ววาดต่อเติม ทับทิม : ทับทิมกับเพื่อนดูธงชาติไทยที่สนาม

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพด้วยนิ้วมือ เคอร์ฟิว : คุณยายทำกับข้าวให้เคอร์ฟิวอยู่
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการพิมพ์ภาพผัก ผลไม้แล้ววาดต่อเติม ลลิน : หนูไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อ คุณแม่ค่ะ หนูชอบทะเลเพราะว่ามีทรายและน้ำทะเล
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำ ฟรียา : หนูกำลังเล่นขี่ม้าก้านกล้วย
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนกิจกรรมม้าก้านกล้วย แมพ : คุณแม่แพรววาวมาสอนเด็กๆทำม้าก้านกล้วย

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนจากการสำรวจธงชาติไทย ญ่าหยา : หนูได้จับธงชาติไทย
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสถานที่ต่างๆในประเทศไทย แพรววาว : หนูเคยไปนั่งบนหลังม้าที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพแล้วตกแต่งด้วยเศษผ้า ปัน : คุณพ่อคุณแม่ หนูกำลังไปเที่ยวน้ำตกไทรโยกค่ะ
ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการฝนสีทับเหรียญทั้งสองด้านของมัสแตง

ผลงานเด็กหน่วย “ฉันเป็นคนไทย”  ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการฝนสีทับเหรียญทั้งสองด้านของพอเพียง

BACK TO TOP