อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์จำลองเป็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับน้ำตามจินตนาการ สแต๊มป์ : ชักโครกไว้ฉี่ ฉี่เสร็จแล้วต้องกดน้ำ ในชักโครกมีน้ำ
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์จำลองเป็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับน้ำตามจินตนาการ โอโซน: ฝักบัวอยู่ที่ห้องน้ำไว้เปิดอาบน้ำ
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์จำลองเป็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับน้ำตามจินตนาการ วิล : ฝักบัวอยู่ในห้องน้ำ เวลาเปิดมีน้ำออกมาเวลาอาบน้ำ
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์จำลองเป็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับน้ำตามจินตนาการ คาร์ตัน: เครื่องกรองน้ำทำให้น้ำสะอาด

ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์จำลองเป็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับน้ำตามจินตนาการ จิฎา : เครื่องปั๊มน้ำเอาไว้ปั๊มน้ำให้เรามีน้ำใช้
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์จำลองเป็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับน้ำตามจินตนาการ ปัน : เรือเอาไว้ให้คนนั่งกลับบ้าน
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันขนาดต่างๆตามจินตนาการ มาร์วินด์ : คุณแม่กับมาร์วินด์ไปเที่ยวเขาดินไปดูสัตว์ มีม้าลาย
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันขนาดต่างๆตามจินตนาการ ต.ไต๋ : คุณพ่อกำลังขับรถไปรับต.ไต๋ที่โรงเรียน

ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันขนาดต่างๆตามจินตนาการ จีน : คุณแม่จะขับรถพาน้องเก้าไปหาคุณหมอ น้องไม่สบาย
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันขนาดต่างๆตามจินตนาการ ภัค : ต้นไม้
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพด้วยนิ้วมือ โตโต้ : ลูกโป่ง
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการพับสีแล้ววาดภาพต่อเติมตามจิตนาการ มินะ : คุณพ่อกำลังขึ้นเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น

ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการพับสีแล้ววาดภาพต่อเติมตามจิตนาการ ตันตัน : สุนัขกินข้าว
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการพับสีแล้ววาดภาพต่อเติมตามจิตนาการ แบมแบม : แมลงปอกำลังบินไปหาอาหารที่สวนดอกไม้
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วทาทับด้วยสีน้ำ ตังตัง : ดอกไม้อยู่ที่สวน
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพด้วยวาดภาพด้วยน้ำแข็งสีตามจินตนาการ ไข่แก้ว: ดอกไม้อยู่ที่บ้านไข่แก้ว

ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพด้วยวาดภาพด้วยน้ำแข็งสีตามจินตนาการ ปราชญ์ : งูอยู่บนต้นไม้
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพด้วยวาดภาพด้วยน้ำแข็งสีตามจินตนาการ แพน : เครื่องบินกำลังบินไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะเรือแล้ววาดภาพประกอบ เจได : คุณแม่กับเจไดกำลังขึ้นเรือไปเที่ยวที่ทะเล
ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพยานพาหนะทางน้ำด้วยเศษวัสดุต่างๆ จิณณ์ : เรือของชาวประมงเอาไว้จับปลา

ผลงานของเด็ก หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพยานพาหนะทางน้ำด้วยเศษวัสดุต่างๆ แบ่งปัน : คนขึ้นเรือไปจับปลา

BACK TO TOP