อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังดมกลิ่น จับสัมผัส น้ำเพื่อสำรวจและเรียนรู้คุณสมบัติของน้ำ
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้ว่าน้ำไม่มีรูปร่าง รูปทรงจะมีรูปร่าง รูปทรงตามภาชนะต่างๆ
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดินสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียนเด็กให้ความสนใจกับมิเตอร์น้ำประปา
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตแท็งก์น้ำปูนฝังดินของโรงเรียน ระหว่างเดินสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียน

หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนุกสนานกับการฝึกใช้ประสาทสัมผัสในการทำกิจกรรม Sensory Play เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำ
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในการทำกิจกรรม Sensory Play เด็กได้คิดว่าจะนำสัตว์ออกจากก้อนน้ำแข็งอย่างไร โดยการใช้วิธีต่างๆ
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สนุกกับการเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำ ในการนำน้ำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น อาบน้ำ ระหว่างร่วมกิจกรรม Sensory Play
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้น้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ผ่านการเล่นกิจกรรม Sensory Play

หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตการระเหยของน้ำเมื่อโดนความร้อน
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัส สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำ
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทดลองนำน้ำแข็งไปใส่ตามวิธีที่ช่วยกันคิดวิธีใดบ้างที่จะทำให้น้ำแข็งละลาย เช่นใส่ในที่มีน้ำเยอะๆ
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตการณ์ไหลของน้ำจากกระติกน้ำร้อน

หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นำน้ำแข็งไปตากแดดเพื่อสังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลังจากตื่นนอนเด็กๆ ให้ความสนใจสังเกตความเปลี่ยนแปลงการละลายของน้ำแข็งเมื่อนำไปตากแดด
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้ว่าน้ำสามารถนำมาใช้ในการปรุงอาหาร เช่น ต้มบะหมี่
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเลือกนำสิ่งของต่างๆมาทดลองการจมและการลอย

หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นบทบาทสมมติการแข่งเรือพาย เพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำ
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการซักผ้าและเปรียบเทียบผ้าแห้งก่อนซักและผ้าที่โดนน้ำแล้วเปียก
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อซักผ้าเสร็จแล้วได้นำผ้าไปตากที่นอกห้องเรียน สังเกตการเปลี่ยนแปลง
หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นบทบาทสมมติการล้างจาน เพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของน้ำ

หน่วย น้ำ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเรียนรู้ประเพณีเกี่ยวกับน้ำ

BACK TO TOP