อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สัมผัสต้นเข็ม ต้นมะเขือ และหญ้าแพรก
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจสำรวจลักษณะของต้นเข็ม
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในช่วงกิจกรรมศิลปะเด็กสนใจวาดรูปต้นเข็ม ต้นมะเขือจากการสังเกตของจริง
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้ครูจากที่สังเกตเห็น

กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆช่วยกันจัดตกแต่งพานดอกไม้เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันตกแต่งพานด้วยตนเองและแบ่งปันดอกไม้ให้เพื่อนในการตกแต่งพานไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ กล่าวทักทายสวัสดีคุณครูไก่
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่กราบบูชาพระรัตนตรัย

กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูไก่
กิจกรรมวันไหว้ครู ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คุณครูไก่กำลังให้โอวาทกับเด็กๆเนื่องในวันไหว้ครู

BACK TO TOP