อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ออกมาดูวันสำคัญในปฏิทินของเดือนเมษายน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจ สัมผัส ลักษณะของสิ่งของที่ใช้ในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เช่น น้ำอบไทย แป้งดินสอพอง (ก้อน , ผง) ขันน้ำอลูมิเนียมว่าเป็นอย่างไร
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพตามจินตนาการโดยการใช้ดินสอพองผสมสี
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพดินสอพองผสมสี แสนดี : คนตัดหญ้าอยู่ที่ฟาร์ม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพดินสอพองผสมสี มีอา : หอยทากกำลังเดินไปหามีอา
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกตเทอร์โมมิเตอร์เพื่อดูอุณหภูมิในห้องเรียน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจและชี้ชวนให้เพื่อนดูเทอร์โมมิเตอร์ที่อยู่นอกห้องเรียน
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำรวจลักษณะ เปรียบเทียบขนาดของหมวกแบบต่างๆ

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังเกต สำรวจ เปรียบเทียบลักษณะ ส่วนประกอบของแว่นตากันแดดกับแว่นสายตา พร้อมทั้งแยกประเภทแว่นตากันแดดของเด็กกับของผู้ใหญ่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ออกแบบและตกแต่งแว่นตา หมวกด้วยวัสดุต่างๆ ตามความสนใจ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นำวัสดุต่างๆมาติดเป็นไอศกรีมตามความสนใจและวาดเพิ่มเติม

กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพไอศกรีมด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ มีอา : มีอากับคุณพ่อกำลังเดินไปซื้อไอศกรีมที่เซ็นทรัล
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพไอศกรีมด้วยเศษวัสดุแล้ววาดภาพประกอบ แสนดี : คุณพ่อกับคุณแม่ แสนดีกำลังทานไอศกรีมแท่งใหญ่
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ สรงน้ำพระร่วมกับเพื่อนๆ
กิจกรรมรับเลี้ยงเดือนเมษายน เรื่องฉันชอบฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆ ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่

BACK TO TOP