อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการ คิริน : โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ของคิริน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการ มาย : สไลเดอร์
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนตามจินตนาการ ปุญญ์ : ชิงช้า
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ปั้น : สะพานลอย

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการต่อไม้บล็อกเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ สลิล : โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อจำลองสถานที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ พีท : ตึกขายของ
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นตามจินตนาการ ณาระ : สามเหลี่ยม 3 อัน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นตามจินตนาการ อเล็กซ์ : ต้นไม้

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นตามจินตนาการ ไอน้ำ : ฝูงยีราฟ
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นตามจินตนาการ ปุญปุญ : นกบินไปหาอาหาร
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นตามจินตนาการ ฮีม : ไดโนเสาร์
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการรีดสี พรีม : ปลาว่ายน้ำ

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการรีดสีน้ำ เพิร์ล : เครื่องบิน 2 ลำไปสิงคโปร์
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการรีดสีน้ำ ปัณณ์ : เต่า
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการรีดสีน้ำ มีนา : จรวด
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการฝนสีของเล่นในห้องเรียนด้วยสีเทียน แอลลี่ : วงกลมสีแดง blue yellow green

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยรูปทรงตามจินตนาการ ณัฏฐ์ฌญา : บ้านของคุณแม่
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยของเล่นที่อยู่ในห้องเรียน ริโก้ : วงกลมสีเขียว
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยของเล่นที่อยู่ในห้องเรียน ธนินรดา : วงกลมสีเขียว สีน้ำเงิน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการติดปะวงกลมขนาดต่างๆแล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ บีม : ต้นไม้มันอยู่ในสวน

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีเทียนตามจินตนาการ โชกุน : เรนโบว์กับไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์กำลังเล่นคนเดียว
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพโรงเรียนของฉันตามจินตนาการ มาวิน : มาวินชอบเล่นบ้านที่โรงเรียน

BACK TO TOP