อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันแล้วตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ โมเน่ต์ : ที่ปีนเชือก
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันแล้วตกแต่งด้วยวัสดุต่างๆ ของขวัญ : ชิงช้า
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ มายด์ : ชิงช้า
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ มาร์วิน : สไลเดอร์

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ธิธัญ : ไม้กระดก
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ปุญญ์ : ม้าหมุน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ซี : คุณแม่
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เตโต้ : ไก่สีส้ม

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการหยดสีน้ำและพับรีด พราว : ผีเสื้อกำลังจะไปกินน้ำหวาน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีไม้ ภูเขา : พ่อ แม่ ทะเลกำลังมาโรงเรียน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพโรงเรียนของฉันด้วยสีไม้ พรีม : โรงเรียนของหนู
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการด้วยสีไม้ อลิน : ไข่นก

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพตามจินตนาการด้วยสีเทียน ปาล์ม : พระอาทิตย์อยู่บนฟ้า
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพมุมต่างๆ ในห้องเรียนตามความสนใจ อลิส : อลิสชอบรีดผ้าให้น้องเบบี๋ที่มุมบ้าน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการกลิ้งสีด้วยวัสดุต่างๆ ปืนต้น : ถนน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นสีตามจินตนาการ ริต้า : ริต้าเดินทางจะไปโรงเรียนกับคุณแม่

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพด้วยกระดาษเส้นสีตามจินตนาการ กะรัต : บ้านของอากร อาม่า
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปะวัสดุสร้างภาพตามความสนใจ กร : อนุบาลกุ๊กไก่
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการรูดสีด้วยเชือก ริบบิ้น อิซูมิ : ผีเสื้อ
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการรูดสีด้วยเชือก ริบบิ้น ภูผา : ปลาว่ายน้ำ

ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปะเศษวัสดุสร้างภาพตามความสนใจ วันสุข : คุณแม่ คุณพ่อไปซื้อขนมให้หนู
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปะรูปทรงเรขาคณิตสร้างภาพ เชาหลัน : หนอน
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปะรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ม วาดต่อเติมภาพด้วยสีไม้ ต้า : ต้าอยู่ในห้องเรียนกับเพื่อนๆ
ผลงานของเด็กหน่วย “โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่” ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปะรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ม วาดต่อเติมภาพด้วยสีไม้ ลิเอ็ม : -

BACK TO TOP