อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังคำบรรยายเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจสังเกตลักษณะต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสา
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจสังเกตลักษณะของหมวก ผ้าพันคอ และชุดจิตอาสา

 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนรถจักรยาน ในฐานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD”
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆบนรถจักรยาน
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการขี่จักรยานระหว่างร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD”
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจฟังคำบรรยายเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้ฐานโครงการในพระราชดำริโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการร่วมกิจกรรมฐานโครงการในพระราชดำริ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจเล่นเกมการศึกษาระหว่างเยี่ยมชมฐานโครงการในพระราชดำริ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจทดลองสวมใส่หมวกของนักบินระหว่างเยี่ยมชมฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร

 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเยี่ยมชมนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สนุกกับการไต่เชือกในฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการคลานลอดเชือกในฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สนใจทดลองเข้าไปนอนในเต็นท์ของทหาร
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเยี่ยมชมฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร เด็กๆสนุกกับการเดินบนไม้กระดานทรงตัว

 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ทดลองสวมใส่ชุดทหารและฝึกการปีนป่ายในฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร
 กิจกรรมนิทรรศการ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจกับเครื่องบินจำลองแบบต่างๆ และเล่นขับเครื่องบินจำลองที่ตนเองสนใจระหว่างเยี่ยมชมฐานอัจฉริยภาพด้านการทหาร

BACK TO TOP