อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สนใจซักถามวิทยากรเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ระหว่างร่วมชมนิทรรศการ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนครอบครัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กๆให้ความสนใจในการสำรวจหนังสือประวัติต่างๆของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับต้นมะลิพันธุ์ต่างๆ ในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สำรวจพวงมาลัยที่ทำจากดอกมะลิ ดอกกุหลาบแบบต่างๆ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  เด็กๆฝึกการร้อยดอกมะลิในฐานดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สนใจเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนดอกมะลิพันธุ์ต่างๆ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างร่วมนิทรรศการ“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” เด็กๆให้ความสนใจฐานโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  เล่นบทบาทสมมติการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยการปล่อยเต่าลงสู่ทะเล
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สนุกกับการเล่นเกมหาไข่เต่า ระหว่างเยี่ยมชมฐานโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สนใจสังเกต สำรวจลักษณะของเครื่องปั้นดินเผา ระหว่างเยี่ยมชมฐานงานปั้น
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 รู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาและได้สำรวจ สัมผัส

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปั้นดินเหนียวตามความสนใจ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับงานจักสาน
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สำรวจ สังเกตลักษณะและสัมผัสเครื่องจักสานแบบต่างๆ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทดลองสวมใส่หมวก ระหว่างเยื่ยมชมฐานงานจักสาน

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้ความสนใจสังเกตวัสดุที่นำมาทำเครื่องจักสานเช่นต้นผักตบชวา หวาย ฯลฯ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างเยี่ยมชมฐานป่ารักน้ำ เด็กสนใจฟังวิทยากรอธิบายให้ฟังถึงความสำคัญของการช่วยกันปลูกป่าเพื่อรักษาผืนดิน แหล่งน้ำ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  นำต้นไม้จำลองไปติดบนผืนป่าจำลอง ระหว่างเยี่ยมชมฐานป่ารักน้ำ
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1  วิทยากรกำลังอธิบายให้ฟังถึงเส้นไหมที่ใช้ในการทอผ้าไทย ระหว่างเยี่ยมชมฐานงานทอผ้า

นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กๆให้ความสนใจดูวิธีการทอผ้า
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กๆสนใจทดลองทอผ้าจากกี่ทอผ้า
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้ความสนใจฟังวิทยากรอธิบายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กๆให้ความสนใจในการทำกรอบรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

BACK TO TOP