อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 อาสาออกมาชี้ตัวพยัญชนะในคำว่า “ตัวเรา” และร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ครูชี้ชวนให้เด็กร่วมกันสรุป เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองจากตอนเป็นทารกจนเป็นเด็กๆในปัจจุบัน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 สนใจจับคู่สิ่งของเครื่องใช้กับอวัยวะต่างๆ แล้วร่วมสรุปหน้าที่ของอวัยวะกับเพื่อนๆ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติการเลี้ยงน้อง

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจกับการส่องกระจก
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 สังเกตเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรระหว่างร่วมกิจกรรมฉันหรือเพื่อนเหมือนกันหรือไม่
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 สำรวจอวัยะภายในของหุ่นจำลอง เปรียบเทียบและเรียนรู้ส่วนต่างๆร่วมกับเพื่อนๆ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันติดส่วนประกอบของใบหน้า เช่น ตา ปาก จมูก

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกาย
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 สนใจช่วยกันต่อภาพตัดต่อโครงกระดูกของมนุษย์
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 เล่นต่อภาพตัดต่อส่วนต่างๆ ของคน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ใช้น้ำอุ่นและน้ำปกติผสมกับสบู่ในการเล่นบทบาทสมมติอาบน้ำให้ตุ๊กตา

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้พยัญชนะต้นของคำที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งกายต่างๆเช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า ฯลฯ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ชี้ชวนให้เพื่อนดูภาพคนพิการและร่วมพูดคุย
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้เท้าแตะลูกฟุตบอลส่งให้เพื่อน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ร่วมกันทดลองใช้อวัยวะกับอุปกรณ์กีฬาที่ตนเองสนใจกับเพื่อน ในกิจกรรมกลางแจ้ง

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ทดลองใช้อุปกรณ์กีฬาในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ติดปะภาพบนแผนผังความคิดอวัยวะที่ใช้เล่นกีฬา
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ เรียนรู้สิ่งที่นำมาใช้ในการสำรวจฐานชิมรสและร่วมชิมรสชาติสิ่งต่างๆ ตามความสนใจ
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจใช้ประสาทสัมผัสในฐานดมกลิ่น

หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนใจทดลองทำเครื่องดนตรีให้เกิดเสียง ระหว่างร่วมกิจกรรมฐานการฟัง
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ระหว่างร่วมกิจกรรมตามฐานการสัมผัสบอกความรู้สึก เด็กๆสนใจจับสัมผัสสิ่งต่างๆว่ามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 ชวนกันดูส่วนประกอบของโรงเรียนว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร กับส่วนประกอบของบ้าน
หน่วย “ตัวเรา” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561ปีการศึกษา 2561 สำรวจบ้านจำลองและนำอุปกรณ์ไปจัดวางตามห้องต่างๆ

BACK TO TOP