อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์สัตว์น้ำโดยใช้เศษวัสดุต่างๆของมินะ
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์สัตว์น้ำโดยใช้เศษวัสดุต่างๆของไข่แก้ว
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์สัตว์จำลองด้วยเศษวัสดุต่างๆ แพน: เต่ามี4ขามันชอบกินผัก
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์สัตว์จำลองด้วยเศษวัสดุต่างๆเป็นนกของมาร์วินด์

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์สัตว์จำลองด้วยเศษวัสดุต่างๆเป็นยีราฟของต.ไต๋
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์สัตว์จำลองด้วยเศษวัสดุต่างๆเป็นงูหลามของวิล
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์สัตว์จำลองด้วยเศษวัสดุต่างๆเป็นสิงโตของเจได
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินน้ำมันเป็นผัก – ผลไม้ ต่างๆตามจินตนาการของตนเอง ภัค : มะม่วงสีเขียว เปรี้ยว

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ขนไก่แทนพู่กัน ตังตัง : สวนสัตว์ที่ซาฟารีเวิลด์ตังตังไปมากับคุณพ่อ คุณแม่
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ขนไก่แทนพู่กัน ตันตัน : ไข่แมงมุม
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ขนไก่แทนพู่กัน แบ่งปัน : เฮลิคอปเตอร์จะพาแบ่งปันไปเที่ยว
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดและออกแบบลายสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้นิ้วมือ หลอดกาแฟ ฯลฯ แล้ววาดต่อเติม ปัน: สิงโตกำลังคำรามอยู่ที่ต้นหญ้า

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดและออกแบบลายสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้นิ้วมือ หลอดกาแฟ ฯลฯ แล้ววาดต่อเติม จีน: ผีเสื้อกำลังดูดอกไม้
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดและออกแบบลายสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้นิ้วมือ หลอดกาแฟ ฯลฯ แล้ววาดต่อเติม จิณณ์: ม้าลายกำลังเดินไปที่บ้านจิณณ์
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานพิมพ์ภาพโครงร่างสัตว์แล้ววาดภาพประกอบ จิฎา: คนกำลังไปสวนสัตว์ไปดูสัตว์ มีปลากำลังว่ายน้ำ กระต่ายกำลังกระโดด แล้วเป็ดกำลังว่ายน้ำ
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะเศษวัสดุแล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ คาร์ตัน: คนกำลังขึ้นบันไดแล้วสไลเดอร์ลงมา

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะเศษวัสดุแล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการ โอโซน: ยีราฟกำลังกินใบไม้อยู่ที่กรงของมันที่สวนสัตว์
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการฝนสีใบไม้แล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ ปราชญ์: งูเหลือมกำลังกินหนูอยู่
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยผักของโตโต้
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยผักแล้ววาดต่อเติมตามจินตนาการ แบมแบม : ผีเสื้อบินมาดมดอกไม้ที่บ้านของแบมแบม

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3	ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพด้วยใบตองแทนพู่กัน สแต๊มป์ : คุณพ่อ คุณแม่ซื้อของที่เซ็นทรัล

BACK TO TOP