อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โดยใช้วัสดุต่างๆตามความสนใจ เท็ดดี้ : บรอกโคลีเป็นผักสีเขียวคล้ายกับดอกไม้
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โดยใช้วัสดุต่างๆตามความสนใจ เบเน่ : แคร์รอตเป็นผักงอกออกมาจากดิน
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โดยใช้วัสดุต่างๆตามความสนใจ ทิง : แคร์รอตหัวสีส้มหวานๆ
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โดยใช้วัสดุต่างๆตามความสนใจ ดอลลาร์ : หมู

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โดยใช้วัสดุต่างๆตามความสนใจ แสนดี : ยีราฟ
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โดยใช้วัสดุต่างๆตามความสนใจ บูน : สิงโตกำลังมองหาเหยื่อ
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ประดิษฐ์โดยใช้วัสดุต่างๆตามความสนใจ ณมล : ฝักบัวเอาไว้อาบน้ำ
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ต่อพลาสติกสร้างสรรค์ตามความสนใจของ ทิม : ยีราฟ

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ปั้นดินน้ำมันตามความสนใจ แม๊กซ์ : ยีราฟคอยาว
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ปั้นดินน้ำมันตามความสนใจ ถิรวัฒน์ : ดอกทานตะวันมีสีส้ม มีก้านด้วยแล้วก็มีผึ้งด้วย
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ปั้นดินน้ำมันตามความสนใจ รีญา : ยีราฟอยู่ในป่ากำลังกินใบไม้
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ปะกิ่งไม้ ใบไม้แล้ววาดภาพต่อเติมตามจินตนาการด้วยสีเทียน มิลาน : ดอกไม้สีม่วง

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 วาดภาพจากการสำรวจสัตว์และพืชในบริเวณโรงเรียน พริม : นกตัวเล็กกำลังบินอยู่บนท้องฟ้า
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 สร้างภาพต้นไม้โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไพลิน : ต้นมะม่วงอยู่ในสนาม
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 กลิ้งภาพด้วยสีน้ำวาดต่อเติมด้วยสีเทียน นโม : ฝนกำลังจะตก ฝนตกแล้วมีบ้าน มียานอวกาศ
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 วาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันขนาดต่างๆ ปลาทู : สุนัขมีขา มีตา 2 ตา มีขนนุ่มๆ

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 วาดภาพตามจินตนาการ ภคณัท : มีขยะอยู่ในน้ำน้ำดำปลาก็ตาย
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 วาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันขนาดต่างๆ ณิชฌา : เต่ากินผัก
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ติดปะสร้างภาพโดยใช้วัสดุต่างๆ ฮิวโก้ : บ้านของฮิวโก้
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 สร้างภาพด้วยเศษวัสดุตามจินตนาการ เปตอง : ปลาว่ายอยู่ในน้ำ

ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ติดปะสร้างภาพโดยใช้วัสดุต่างๆ ทิม ; น้ำไหลจากฝักบัวในห้องน้ำในโรงแรมที่มีอาไปพัก มีเตียงด้านนอก
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 ปั้นดินน้ำมันตามความสนใจของเด็กๆ จินนี่ : ปลาหมึกกำลังกินข้าว
ผลงานของเด็ก หน่วย ธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2	ปีการศึกษา 2560 วาดภาพด้วยสีเทียนระบายทับด้วยสีน้ำ วินนิ : นกหลายตัวยืนอยู่ในน้ำกำลังกินอาหารกันอยู่

BACK TO TOP