อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ระหว่างเดินสำรวจภายในโรงเรียนว่ามีสัตว์อะไรบ้างเด็กๆให้ความสนใจสังเกตลักษณะของหอยทาก
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ขณะสำรวจสัตว์ในโรงเรียนเด็กๆ ตื่นเต้นกับการพบเจอหนอนแก้วที่กำลังกินใบไม้
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กช่วยกันแยกสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ให้ความสนใจสังเกตว่าปลามีลักษณะเป็นอย่างไร ว่ายน้ำหรือเคลื่อนที่อย่างไร

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สังเกต สำรวจปลากระป๋องและนับจำนวนชิ้นปลาที่อยู่ในกระป๋อง
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของไข่นกกระทา
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆกำลังสนใจดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อไก่เมื่อโดนความร้อนโดยมีครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กๆได้นำสัตว์จำลองมาเล่นที่ศูนย์ทรายด้วยอย่างสนุกสนาน

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจในการเลือกหน้าสัตว์มาสวมใส่กันอย่างสนุกสนาน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กเดินสำรวจต้นไม้บริเวณโรงเรียน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กให้ความสนใจสังเกตลักษณะของต้นไม้ ดอกไม้ที่พบเห็นระหว่างเดินสำรวจต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณโรงเรียน
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สังเกต สำรวจ สัมผัสลักษณะของต้นมะนาว ลูกมะนาว

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆวัดขนาดของต้นไม้โดยการโอบรอบต้นหางนกยูง
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆวัดขนาดความกว้าง-ความยาวของใบไม้ชนิดต่างๆและเปรียบเทียบ
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สังเกตลักษณะ เปรียบเทียบความเหมือน-ความต่างของเมล็ดพืชต่างๆ เช่นเมล็ดข้าวโพด เมล็ดพริก เมล็ดถั่วต่างๆ เมล็ดมะม่วง เมล็ดส้มเขียวหวาน ฯลฯ
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 สำรวจเมล็ดพืชและเรียนรู้การนำเมล็ดถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นนมถั่วเหลือง

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสนใจนำผักชนิดต่างๆมาจับคู่ให้ตรงกับบัตรภาพผักชนิดนั้น
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ช่วงกิจกรรมเสรี เด็กๆสนใจนำผลไม้ต่างๆมาชั่งน้ำหนัก สังเกตตัวเลขบนที่ชั่งน้ำหนัก
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เรียนรู้และสำรวจเกี่ยวกับต้นดอกไม้ชนิดต่างๆ
หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ทดลองทำสีจากดอกไม้ต่างๆ

หน่วยธรรมชาติของสัตว์และพืช ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมลอตโตเกี่ยวกับพืช เมล็ดพืชต่างๆ

BACK TO TOP